لوگو کلینیک ژنتیک نوژن
ژنتیک ، اطفال ، زنان و مامایی ، داخلی و جراحی ترمیمی
دكتر اميد ايروانی، متخصص ژنتيك پزشكی و ملكولی (مدير و موسس)
دكتر مجتبی بكتاشيان، متخصص پزشكی ملكولی (مسئول فنی)

تشخیص بیماری و اختلالات و ناهنجاری ها

تشخیص بیماری و اختلالات و ناهنجاری ها

بیماریهای چشم و ژنتیک

در حدود ۴  کودک در هر هزار کودک در کشورهای توسعه یافته دچار اختلالات چشمی معلولیت زا بوده که نیمی از آنها ناشی ازاختالالت ارثی

تشخیص بیماری و اختلالات و ناهنجاری ها

اختلالات ژنتیک در ناباروری

اهمیت مشاوره تخصصی ژنتیک در تشخیص اختلالات ژنتیکی در ناباروری چیست؟ مهمترین نقش ژنتیک در درمان ناباروری تشخیص و شناسایی عوامل ژنتیکی ناباروری و اطمینان

تشخیص بیماری و اختلالات و ناهنجاری ها

ناشنوایی و کم شنوایی

اختلالات شنوایی از شایع ترین بیماری های حسی عصبی در انسان به حساب می آیند . 371 میلیون نفر در سراسر دنیا از اختلالات شنوایی

تشخیص بیماری و اختلالات و ناهنجاری ها

بیماریهای عصبی عضلانی ارثی

بیمار یهای عصبی  عضلانی ارثی بیمار یهای عصبی  عضلانی یا نوروماسکولار اختلالات ارثی یا اکتسابی عضله، اعصاب و محل اتصال عصب و عضله می باشند