لوگو کلینیک ژنتیک نوژن
ژنتیک ، اطفال ، زنان و مامایی ، داخلی و جراحی ترمیمی
دكتر اميد ايروانی، متخصص ژنتيك پزشكی و ملكولی (مدير و موسس)
دكتر مجتبی بكتاشيان، متخصص پزشكی ملكولی (مسئول فنی)

دیدن لبخند فرزندتان حق شماست ! پیشگیری و تشخیص اختلالات ژنتیکی Exploring
The Genome World
کشف بیش از 100 اختلال ژنتیکی
خدمات کلینیک چند تخصصی ژنتیک نوژن
خدمات کلینیک چند تخصصی ژنتیک نوژن

ژنتیک بالینی ، زنان و مامایی ، اطفال ، نوزادان ، داخلی و جراحی ترميمی

New Gene Clinic

اخبار و تازه های ژنتیک

اخبار و تازه های ژنتیک

اطلاعات بیشتر

معرفی الفبا و دانستنیهای ژنتیک

معرفی الفبا و دانستنیهای ژنتیک

اطلاعات بیشتر