لوگو کلینیک ژنتیک نوژن
ژنتیک ، اطفال ، زنان و مامایی ، داخلی و جراحی ترمیمی
دكتر اميد ايروانی، متخصص ژنتيك پزشكی و ملكولی (مدير و موسس)
دكتر مجتبی بكتاشيان، متخصص پزشكی ملكولی (مسئول فنی)

مراحل انجام یک مشاوره تخصصی ژنتیک چیست؟

  • جمع آوری اطلاعات و سابقه پزشکی فرد و افراد خانواده وی
  • تهیه شجره نامه خانوادگی
  • ارزیابی بالینی بیمار و یا اطلاعات پزشکی موجود بر اساس پرونده ها و مدارک پزشکی
  • تشخیص بیماری
  • محاسبه خطر تکرار بیماری
  • توضیح در خصوص راههای تشخیصی، درمانی و پیشگیرانه
  • توضیح در خصوص راههای تشخیصی در بارداریهای بعدی و تشخیص قبل از تولد
  • تبادل اطلاعات و آموزش خانواده
  • مشاوره حمایتی
  • پیگیری تشخیصی و درمانی

میزان و نوع اطلاعات ارائه شده به دلیل مراجعه مشورت جو، تشخیص بیماری و نگرانیهای او بستگی دارد. معمولا جلسه مشاوره تخصصی با توضیح در خصوص نگرانی فرد و یا  بیماری آغاز شده، سپس سیر بیماری و پیش آ گهی و  سرانجام راه انتخابی جهت درمان به بحث گذاشته میشود.

در اغلب مشاوره های ژنتیک توضیح در مورد خطر تکرار یک عارضه بخش اصلی مشاوره را به خود اختصاص میدهد و فقط در صورت آشنایی صحیح خانواده با جنبه های طبی، ژنتیکی و روانشناختی عارضه میتوان خانواده را با این واقعیت که امکان تکرار مشکل وجود دارد، روبه رو نمود.

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما مجاز به استفاده از این تگ های HTML می باشید: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>