لوگو کلینیک ژنتیک نوژن
ژنتیک ، اطفال ، زنان و مامایی ، داخلی و جراحی ترمیمی
دكتر اميد ايروانی، متخصص ژنتيك پزشكی و ملكولی (مدير و موسس)
دكتر مجتبی بكتاشيان، متخصص پزشكی ملكولی (مسئول فنی)

پایش سلامت باروری و بارداری

پایش سلامت باروری و بارداری

آمنیوسنتز

یکی از قدیمی ترین روشهای تشخیصی قبل از تولد، آمنیوسنتز میباشد که در سال 1956 برای اولین  بار استفاده شده است. مایع بدست آمده در