لوگو کلینیک ژنتیک نوژن
ژنتیک ، اطفال ، زنان و مامایی ، داخلی و جراحی ترمیمی
دكتر اميد ايروانی، متخصص ژنتيك پزشكی و ملكولی (مدير و موسس)
دكتر مجتبی بكتاشيان، متخصص پزشكی ملكولی (مسئول فنی)

رزرو نوبت

"اجباری" indicates required fields

درخواست رزور نوبت خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایید
تکمیل موارد اجباری جهت نوبت گیری ضروری است
برای هماهنگی با این شماره تماس گرفته خواهد شد
Max. file size: 5 MB.
خدمت مورد درخواستاجباری